I Convenio colectivo estatal per al sector d'ortopèdies i ajudes tècniques

El passat dia 15 de Març es va publicar al BOE el I Convenio colectivo estatal per al sector d'ortopèdies i ajudes tècniques.

Signat el 30 de novembre de 2015, per fi s'han tingut en compte les particularitats d'un sector que es distingeix completament de l'àmbit del del Convenio de Minoristas de Droguería, Perfumería, Herboristería y Anexos.

Amb caràcter nacional, va entrar en vigor en el moment de la seva signatura i la seva vigència s'estendrà fins al 31 de desembre de 2017. Estableix una classificació de quatre grups professionals amb llocs de treball específics per a l'activitat de les ortopèdies, com són Tècnic ortoprotèsic, Oficial de Taller, Oficial i Auxiliar de Ortopèdies, adaptats a les certificacions professionals existents.

Les dues grans diferències respecte al conveni anterior del sector són que es tracta d'un conveni específic propi, d'una banda, i que ha estat negociat per la pròpia FEDOP (Federación Española de Ortesistas y Protesistas) com a patronal del sector de les ortopèdies, per un altre.

Font i més informació: Federación Española de Ortesistas y Protesistas FEDOP

hola